İ|English
Undergraduate,
Graduate and
International Programs
Professors and
Associate Professors
Address:School of Computer Science
and Telecommunication Engineering
JiangSu University ,ZhenJiang,JiangSu
Province 32mail.
Ph.D. Supervisor  
 
Shiguang Ju
Yongzhao Zhan
Yuqing Song
Shu Yan
Yuquan Zhu
Fei Han
Qirong Mao
Changda Wang
Yang Lixia
Shengli Wu
Jinfu Chen
Liangmin Wang
Keyang Cheng
 
Professors  
 
Song Xuehua
Bao Kejin
Chen Jianmei
Chen Zujue
Liu Yisong
Shi Huaji
Xiao Tiejun
Xue Anrong
Yan Li
Yang Hebiao
Zhao Yuehua
Zhou Lianying
Zhu Na
Zhang Jianming
Fang Yuntuan
Lin Qing
 
Associate Professors  
 
Cai Tao
Chen Weihe
Nie Wenhui
Qian Shaoxian
Li Feng
Li Xingyi
Chen Jiming
Pan Yuqing
Wang Hongjin
Wang Xinsheng
Xong Shuming
Zhu Qian
Zhu Yi
Zeng Lanling
Zhao Nianqiang
Zhou Conghua
Li Li
Zhu Xiaolong
Zou Zhiwen
Shen Xiangjun
Bi Jianliang
Xie Jun
Guo Kunqi
 
Copyright © 2008 - 2012 School of Computer Science and Telecommunication Engineering · All Rights Reserved
Address:School of Computer Science and Telecommunication Engineering JiangSu University ,ZhenJiang,JiangSu Province 32mail Post Code:212013